Jaki powinien być prawnik?

Znaczenie zawodu prawnika jako elementu administracji wymiaru sprawiedliwości wynika z jego centralnej roli w funkcjonowaniu państwa. Jest to zawód godny zaufania, co przejawia się przede wszystkim w etyce zawodowej prawnika. Zasady i reguły, które zobowiązują prawników do poszanowania człowieczeństwa, kultury, prawdy i sprawiedliwości, odróżniają zawód prawnika od innych zawodów.