Czym jest prawo rodzinne? Co warto wiedzieć?

Prawo rodzinne w przysłowiowej pigułce Prawo rodzinne, zwane też prawem familijnym, to specjalny dział prawa cywilnego, regulujący stosunki prawne (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz niej, a także stosunki z osobami trzecimi. Wszystkie te regulacje zawarte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Początki…